15.5.2017
15:40
(Interdisciplinary Center for Sci. Comput., Heidelberg University):
t.b.a.


Po semináři se podává opět čaj a káva.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
[tea]