New seminar web-page is at http://knm.mff.cuni.cz/events/agenda/necas - redirecting in _ seconds. []


Po semináři se podává opět čaj a káva.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
[tea]