Z HISTORIE NEČASOVA SEMINÁŘE
Z MECHANIKY KONTINUA:

Jak dokumentuje přiložená kopie zakládací listiny dole, seminář zahájil činnost 6. ledna roku 1967. Dle vzpomínek jednoho ze spoluzakladetelů ing. Ivana Hlaváčka, DrSc. se jednotlivé semináře konaly v sále Ústavu teoretické a aplikované mechaniky v klášteře v Emauzích. Přednášelo se tehdy o variačních principech a metodách v mechanice tuhé fáze, zejména v lineární elasticitě. Seminář byl otevřen všem zájemcům a byl od počátku navštěvován odbornníky mnoha škol a ústavů. Ing. Hlaváček vzpomíná například na Zdeňka P. Bažanta, později profesora v Torontu a úspěšného představitele české emigrace.

Po roce 1969 se seminář konal v budově MFF v Karlíně. Přednášky byly v této době zaměřeny na nelineární mechaniku tuhé fáze a termoelasticitu. Mezi pravidelné účastníky patřili Jan Kratochvíl z Fyzikálního ústavu ČSAV (nyní profesor MFF a Stavební fakulty ČVUT) a Oldřich John (nyní docent na KMA MFF UK).

Seminář se později (od roku 1977 do roku 1987) konal v budově MFF UK na Malé straně přímo v pracovně profesora Nečase. Během let se záběr semináře rozšířil i na mechaniku tekutin (v tomto období byla velká část seminářů věnována transonickému proudění a studiu matematických vlastností modelů multipolárních tekutin). V roce 1987 odchází profesor Nečas z Malé strany (Katedra aplikované matematiky) do Karlína (Matematický ústav UK). Seminář se tak vrací do Karlína a tradičně se koná v posluchárně K3. Po smrti profesora Nečase v r.2002 byl tento seminář nazván jeho jménem a trvalý zájem o tento seminář přiměl organizátory o jeho umístnění do velké Bolzanovy posluchárny K1.


ZAKLÁDACÍ LISTINA