Christmas party

(English version below)

Milí kolegové a přátelé matematického modelování,

srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční besídku oboru matematického
modelování ve velice předvánočním čase – ve středu 21. 12. 2022
v posluchárně K1 (Sokolovská 83) od 18 hodin.

Můžete si zde pochutnat na guláši, chlebíčkách nebo vínu a svařáku
za doprovodu vánočních koled. Rádi bychom pozvali nejen studenty,
absolventy a pedagogy spojené s tímto oborem, ale i jejich partnery/ky,
přátele a všechny příznivce matematického modelování.

Nezapomeňte si svoje hudební nástroje!
Vánoční cukroví je vítáno!

Vstupné bude placeno na místě v hotovosti:
Bc a Mgr studenti 150 Kč
Doktorandi 250 Kč
Junior researchers 350 Kč
Senior researchers 400 Kč

Aktuální informace včetně krásné pozvánky:
https://mathmac.cuni.cz/2018-2023/modelarska-vanocni-besidka-2022/
Prosíme, dejte nám závazně vědět o Vaší účasti (prostřednictvím
formuláře do „Mikuláše“ 5.12.), ať můžeme zajistit dostatek
občerstvení pro všechny a zbytečně neplýtváme.
Formulář:
https://forms.gle/hUDN4Yuf2N29uuiS9

Se srdečným pozdravem
studenti magisterských ročníků matematického modelování

Dear colleagues and friends of mathematical modeling,
we cordially invite you to the traditional Christmas party of
mathematical modeling in a very pre-Christmas time: on Wednesday,
December 21, 2022 in the auditorium K1 (Sokolovská 83) from 18:00.

Here you can enjoy goulash, sandwiches or a mulled wine and sing
Christmas carols. We would like to invite not only students, graduates
and teachers associated with this field, but also their partners,
friends and all fans of mathematical modeling.

Don’t forget your musical instruments!
Homemade Christmas cookies are welcomed!

The entrance fee will be paid on site in cash:
BSc and MSc students 150 CZK
Postgraduate students 250 CZK
Junior researchers 350 CZK
Senior researchers 400 CZK
Up-to-date information including a beautiful invitation:
https://mathmac.cuni.cz/2018-2023/modelarska-vanocni-besidka-2022/
Please make a mandatory application (via form by
“St. Nicholas Day” 5.12.) so that we can ensure enough
refreshments for everyone and not waste unnecessarily.
Form:
https://forms.gle/JRHdRkLknNcK6whp9

Best regards
graduated students of mathematical modeling