Christmas party

Dear colleagues and friends of mathematical modeling,

we cordially invite you to the traditional Christmas party of mathematical modeling on Wednesday, December 20, 2023 in the auditorium K1 (Sokolovská 83) from 19:00. Here you can enjoy goulash, little snack or a mulled wine and sing Christmas carols. We would like to invite not only students, graduates
and teachers associated with this field, but also their partners, friends and all fans of mathematical modeling.

Do not forget your musical instruments!
Homemade Christmas cookies are welcome!

Please make a mandatory application (via form by December 7) so that we can ensure enough refreshments for everyone and not waste unnecessarily.

Milí kolegové a přátelé matematického modelování,

srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční besídku oboru matematického modelování ve velice předvánočním čase – ve středu 20. 12. 2022 v posluchárně K1 (Sokolovská 83) od 19 hodin.

Můžete si zde pochutnat na guláši, drobném občerstvení nebo vínu a svařáku za doprovodu vánočních koled. Rádi bychom pozvali nejen studenty, absolventy a pedagogy spojené s tímto oborem, ale i jejich partnery/ky, přátele a všechny příznivce matematického modelování.

Nezapomeňte si svoje hudební nástroje!
Vánoční cukroví je vítáno!

Prosíme, dejte nám závazně vědět o Vaší účasti (prostřednictvím formuláře do 7.12.), ať můžeme zajistit dostatek občerstvení pro všechny a zbytečně neplýtváme.