Projekt Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu

Přeposíláme nabídku pracovního místa z AV ČR.

Vážený pane profesore,

dovoluji si Vás oslovit na základě doporučení od Mgr. Vladimíra Fuky z MFF UK.

Jménem pana RNDr. Reslera (řešitel za ÚI AV ČR) se na Vás obracím s prosbou o zveřejnění nabídky pracovního místa pro doktorandy/postdoktorandy v rámci projektu „Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“.
Prosím o zajištění vyvěšení inzerátu (viz příloha), popř. rozeslání e-mailem mezi studenty – doktorandy.

Mockrát děkuji za spolupráci,

Ing. Markéta Jeřábková
Ústav informatiky AV ČR
projektový manažer

Inzerát doktorand