Lidé

Studijní programy jsou formálně garantovány Matematickým ústavem Univerzity Karlovy a Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Většina výuky (matematická analýza, numerická matematika, mechanika kontinua) je zajišťována členy Oddělení matematického modelování Matematického ústavu Univerzity Karlovy. Vyznáváme ovšem přístup založený na myšlence, že přednášky by měly být zajišťovány špičkovými odborníky aktivně pracujícími v dané oblasti. Na přednáškách se proto setkáte s odborníky z dalších českých vědeckých institucí, například z Katedry matematické analýzy a Katedry numerické matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Matematického ústavu Akademie věd České republiky a Ústavu informatiky Akademie věd České republiky.

Předměty, které jsou základem fyzikálních specializací molekulární dynamika, kvantové systémy, obecná teorie relativity a částicová fyzika jsou vyučovány odborníky z příslušných fyzikálních pracovišť (Katedru fyziky povrchů a plazmatu a Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a další).

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci Oddělení matematického modelování jsou:

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci

Jméno Email WWW Telefon
Vedoucí Oddělení matematického modelování
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. malek@karlin.mff.cuni.cz www 221 91 3220
Stálí zaměstnanci
Christoph Allolio, Ph.D. allolio@karlin.mff.cuni.cz www
RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. mbul8060@karlin.mff.cuni.cz www 221 91 3210
RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D. hron@karlin.mff.cuni.cz www 221 91 3207
RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. pavelka@karlin.mff.cuni.cz www
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. pokorny@karlin.mff.cuni.cz www 221 91 3397
Mgr. Vít Průša, Ph.D. prusv@karlin.mff.cuni.cz www 221 91 3210
prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. roubicek@karlin.mff.cuni.cz www 221 91 3213
RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. soucek@karel.troja.mff.cuni.cz www 221 91 3207
RNDr. Karel Tůma, Ph.D. ktuma@karlin.mff.cuni.cz www 221 91 3414
Externisté
RNDr. Martin Kružík, Ph.D. kruzik@utia.cas.cz www 266 052 395
prof. Ing. František Maršík, DrSc. marsik@it.cas.cz www 266 053 322

Studenti

Seznam studentů matematického modelování je dostupný v Studijním informačním systému.

Absolventi

V tuto chvíli se snažíme sestavit seznam absolventů oboru matematické modelování. Pokud chcete být do seznamu zařazeni, kontaktujte prosíme Vítka Průšu (prusv@karlin.mff.cuni.cz).