Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Nečasovo centrum (NCMM) zřizuje tři nové ceny na památku zakladatelů magisterského studia Matematické modelování ve vědě a technice na MFF UK (ceny Jana Kratochvíla, Ivo Marka a Jindřicha Nečase). Ceny jsou určeny talentovaným studentům magisterského studia v přislušných oblastech. Podrobnější informace k cenám najdete na stránkách Nečasova centra. Přihlášky zasílá student na adresu malek@karlin.mff.cuni.cz a …

Continue reading ‘Ceny Nečasova centra pro matematické modelování’ »

Otevření fakultního HPC clusteru

Ke dni 31. 5. bude oficiálně otevřen fakultní výpočetní cluster Chiméra všem členům fakulty.Tento krok bude 3. 6. následován úvodním školením. Další informace najdete na fakultních stránkách clusteru https://www.mff.cuni.cz/en/hpc-cluster/general-information

Studentské fakultní granty

Vážení studenti a studentky, upozorňujeme vás, že MFF UK vyhlásila jarní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG), což jsou granty určené pro studenty bakalářského a magisterského studia na MFF UK. Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG nebo se mohou přihlásit k návrhům SFG, které vypisují pracoviště fakulty. Podrobnosti najdete na internetové stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty. Seznamy …

Continue reading ‘Studentské fakultní granty’ »

SVOČ 2022 – informace pro studenty MFF UK

Byla vyhlášena Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice, která je organizována Českou matematickou společností. Podrobnosti ohledně tohoto ročníku soutěže najdete na zde, pokyny a informace pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty jsou dostupné na stránkách Luboše Picka. Studenti a studentky matematického modelování se soutěže typicky účastní v sekci (M8) Aplikovaná matematika …

Continue reading ‘SVOČ 2022 – informace pro studenty MFF UK’ »

Vybrané problémy matematického modelování — letní semestr 2021–2022

Seminář Vybrané problémy matematického modelování se bude konat ve středu od 14:00 v učebně K5. (Začínáme již tuto středu, to jest 16. února.) Zprávu prosíme šiřte dál, změna se v SIS projeví zanedlouho. Připomínáme, že seminář Vybrané problémy matematického modelování považujeme za povinný pro všechny studenty magisterského studia. Během semináře studenti prezentují zadání diplomové práce …

Continue reading ‘Vybrané problémy matematického modelování — letní semestr 2021–2022’ »