Organizace bakalářských státních závěrečných zkoušek

Organizační pokyny ohledně bakalářských státních závěrečných zkoušek najdete zde. Připomínáme, že nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SIS je 9. května 2024. Byli bychom rádi, kdybyste nás (Josef Málek, Vít Průša) o úmyslu odevzdat v letním termínu bakalářskou práci/složit SZZ včas informovali.