Spolupráce

Akademické instituce

Oddělení matematického modelování a jeho členové spolupracují s mnoha výzkumnými institucemi a renomovanými odborníky z celého světa. Níže jsou uvedeni někteří z našich významných dlouhodobých výzkumných a výukových partnerů.

Prostřednictvím Nečasova centra pro matematické modelování spolupracujeme s mnoha dalšími institucemi. Pokud vás zajímá přesný výčet spolupracujícíh institucí a jednotlivců, prozkoumejte prosím stránky jednotlivých členů oddělení matematického modelování, viz stránka lidé. (Seznam spolupracovníků je příliš obsáhlý než abychom ho dokázali vtěsnat na tyto stránky.)

Aplikace

  • Glass Service. Podílíme se na vývoji matematického modelu pro proces výroby tabulového skla, přičemž používáme jak tradiční modely založené na aproximaci tenké vrstvy, tak modely vycházející z teorie směsí.
  • Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice, Ústí na Labem. Pracujeme na zpracování dat a numerických simulacích proudění v mozkových výdutích (interakce proudící nenewtonovské tekutiny s nelineárním viskoelastickým materiálem).