Publikace

Níže uvedený přehled se týká pouze oddělení matematického modelování Matematického ústavu Univerzity Karlovy. Pokud vás zajímají publikace vzniklé na dalších pracovištích podílejících se na výuce na oborech Matematické a počítačové modelování ve fyzice a Matematické modelování ve fyzice a technice, podívejte se prosím na stránky dotyčných pracovišť. (Jmenujme alespoň Katedru matematické analýzy, Katedru numerické matematiky, Katedru fyziky povrchů a plazmatu a Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Matematický ústav a Ústav informatiky Akademie věd České republiky.)

Popularizační články

Kromě vědeckých publikací a knih se nám občas poštěstí vyšetřit si čas na sepsání krátkých popularizačních prací, některé z nich jsou uvedeny níže. Pokud toužíte po přístupném netechnickém popisu problematiky, kterou se zabýváme v oddělení matematického modelování, jsou tyto články určeny přesně pro vás.

Odborné časopisy

Většina členů oddělení matematického modelování je zároveň členy Nečasova centra pro matematické modelování jejich vědecké práce jsou uvedeny v seznamu prací členů Centra.

List of publications

Knihy

Monografie

Multiscale thermodynamicsMathematical theory of compressible viscous fluidsRate independent systemsPreconditioning and the conjugate gradient method in the context of solving PDEsNonlinear partial differential equations with applicationsRelaxation in optimisation theory and variational calculusWeak and measure valued solutions to Evolutionary PDEs

 • Pavelka, M.; Klika, V.; Grmela, M.: Multiscale thermo-dynamics: Introduction to GENERIC, De Gruyter, Berlin, 2018.
 • Feireisl, E.; Karper, T. G.; Pokorný, M.: Mathematical theory of compressible viscous fluids: Analysis and numerics, Birkhäuser, Basel, 2016.
 • Mielke, A.; Roubíček, T.: Rate-Independent Systems: Theory and Application, Springer, Berlin, 2015.
 • Málek, J.; Strakoš, Z.: Preconditioning and the conjugate gradient method in the context of solving PDEs, SIAM Spotlights, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2014.
 • Roubíček, T.: Nonlinear partial differential equations with applications, International Series of Numerical Mathematics, 153, Birkhäuser Verlag, Basel, 2nd edition, 2013.
 • Roubíček, T.: Relaxation in optimization theory and variational calculus, de Gruyter Series in Nonlinear Analysis and Applications, 4, Walter de Gruyter, Berlin, 1997.
 • Málek, J.; Nečas, J.; Rokyta, M.; Růžička, M.: Weak and measure valued solutions to evolutionary PDEs, Applied Mathematics and Mathematical Computation, 13. Chapman & Hall, London, 1996.

Kapitoly v odborných knihách

handbook-differential-equations-2handbook-fluid-4

 • Kreml, O.; Mucha, P. B.; Pokorný, M.: Existence and uniqueness of strong stationary solutions, Handbook of Mathematical Analysis in Mechanics of Viscous Fluids, (Eds: Y. Giga, A. Novotný), Springer, Berlin, 1-57, 2016.
 • Málek, J.; Průša, V.: Derivation of equations for continuum mechanics and thermodynamics of fluids, Handbook of Mathematical Analysis in Mechanics of Viscous Fluids, (Eds: Y. Giga, A. Novotný), Springer, Berlin, 1-70, 2016.
 • Málek, J.; Rajagopal, K. R.: Mathematical properties of the equations governing the flow of fluids with pressure and shear rate dependent viscosities, Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, Volume 4, (Eds: S. Friedlander, D. Serre), Elsevier, Amsterdam, 407-444, 2006.
 • Málek, J.; Rajagopal, K. R.: Mathematical issues concerning the Navier-Stokes equations and some of its generalizations, Handbook of Differential Equations, Evolutionary Equations, Volume 2 (Eds: C. Dafermos, E. Feireisl), Elsevier/North Holland, Amsterdam, 371-459, 2005.

Editorská činnost

handbook-differential-equations-4handbook-differential-equations-5

 • Málek, J.; Süli, E. (Eds.): Modeling Biomaterials, Nečas Center Series, Birkhäuser, 2021.
 • Dafermos, C.; Pokorný, M. (Eds.): Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, Volume 4, Elsevier, Amsterdam, 2008.
 • Dafermos, C.; Pokorný, M. (Eds.): Handbook of Differential Equations: Evolutionary Equations, Volume 5, Elsevier, Amsterdam, 2009.