Semináře

Nečasův seminář z mechaniky kontinua

Hlavním seminářem oddělení matematického modelování je Nečasův seminář z mechaniky kontinua. Na semináři většinou přednášejí zahraniční hosté oddělení matematického modelování nebo Nečasova centra. Seminář se koná každé pondělí v 15:40 v místnosti K1 v karlínské budově Matematicko-fyzikální fakulty. (Poloha budovy je vyznačena v této mapě.) Program semináře je dostupný zde.

Projekt MORE

Projekt MORE (Modelling of materials – theory, model reduction and efficient numerical methods) byl dlouhodobý projekt v rámci programu ERC-CZ, který byl zaměřen na výzkum nových materiálových modelů vycházejících z takzvané implictní konstitutivní teorie, jejich matematickou analýzu, numerickou simulaci a další matematické otázky spjaté s touto problematikou. Po ukončení projektu ERC-CZ pokračuje seminář pod stejným jménem dále. Fungující věci neměníme.

Vybrané problémy matematického modelování

Seminář Vybrané problémy matematického modelování je určen pro studenty prvního a druhého ročníku magisterského studia. Studenti v průběhu semináře referují o postupu řešení diplomových prací.

Ostatní

Další semináře a události spjaté se studijním programem matematické modelování a s výzkumem v oblasti mechaniky kontinua a aplikované matematiky jsou uvedeny na samostatné internetové stránce.