Modelářská vánoční besídka 2023

Milí kolegové a přátelé matematického modelování, srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční besídku oboru matematického modelování ve velice předvánočním čase – ve středu 20. 12. 2022 v posluchárně K1 (Sokolovská 83) od 19 hodin. Můžete si zde pochutnat na guláši, drobném občerstvení nebo vínu a svařáku za doprovodu vánočních koled. Rádi bychom pozvali nejen studenty, …

Continue reading ‘Modelářská vánoční besídka 2023’ »

SVOČ 2023 — informace pro studenty MFF UK

Vážení studenti a studentky, pokud se chcete zúčastnit soutěže Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice (SVOČ), podívejte se prosíme na příslušnou fakultní stránku (https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~pick/svoc-2023.html) a řiďte se uvedenými pokyny.

Studentské fakultní granty

Vážení studenti a studentky, upozorňujeme vás, že MFF UK vyhlásila jarní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG), což jsou granty určené pro studenty bakalářského a magisterského studia na MFF UK. Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG nebo se mohou přihlásit k návrhům SFG, které vypisují pracoviště fakulty. Podrobnosti najdete na internetové stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty. Seznamy …

Continue reading ‘Studentské fakultní granty’ »

Vybrané problémy matematického modelování — letní semestr 2021–2022

Seminář Vybrané problémy matematického modelování se bude konat ve středu od 14:00 v učebně K5. (Začínáme již tuto středu, to jest 16. února.) Zprávu prosíme šiřte dál, změna se v SIS projeví zanedlouho. Připomínáme, že seminář Vybrané problémy matematického modelování považujeme za povinný pro všechny studenty magisterského studia. Během semináře studenti prezentují zadání diplomové práce …

Continue reading ‘Vybrané problémy matematického modelování — letní semestr 2021–2022’ »

Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22

Fakulta vyhlašuje podzimní kolo studentských fakultních grantů. Termín pro podávání žádostí je 15. listopadu. Studenti, kteří by měli zájem a nemají vhodné téma, nechť se nám prosím ozvou (Vít Průša, prusv@karlin.mff.cuni.cz), s kolegy vám jistě nějaké vhodné téma najdeme. Podrobnosti k soutěži viz níže přiložený email proděkana pro studijní záležitosti. Studentské fakultní granty (SFG) – …

Continue reading ‘Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22’ »

SVOČ 2021 – informace pro studenty MFF UK

Vážení studenti a studentky, stejně jako každý rok byla vyhlášena Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice, která je organizována Českou matematickou společností. Podrobnosti ohledně tohoto ročníku soutěže najdete na zde, pokyny a informace pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty jsou dostupné na stránkách Luboše Picka. Studenti a studentky matematického modelování se …

Continue reading ‘SVOČ 2021 – informace pro studenty MFF UK’ »