Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Nečasovo centrum pro matematické modelování zřídilo v roce 2021 na památku zakladatelů studijního oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) ceny profesorů Jana Kratochvíla (fyzikální a technické obory), Ivo Marka (numerická a výpočtová matematika) a Jindřicha Nečase (matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic). Ceny jsou udělovány magisterským …

Continue reading ‘Ceny Nečasova centra pro matematické modelování’ »

Studentské fakultní granty

Přeposíláme oznámení o studentských fakultních grantech. Pokud máte o studentský fakultní grant zájem a hledáte vhodné téma, neváhejte se poptat u členů oddělení matematického modelování. Vážené kolegyně a vážení kolegové MFF UK vyhlašuje podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG). Tytogranty jsou určeny pro bakalářské a magisterské studenty MFF UK a řídí sepodmínkami specifikovanými …

Continue reading ‘Studentské fakultní granty’ »

Informace o soutěži SVOČ 2024 v matematice a informatice

Informace k soutěži SVOČ pro studenty MFF UK najdete na stránce fakultního koordinátora Luboše Picka. Finálové kolo soutěže proběhne tento rok na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byli bychom rádi, aby se studenti matematického modelování soutěže, pokud to bude možné, zúčastnili s jejich bakalářskými/magisterskými pracemi či jinými díly.

Harmonogram prezentací na semináři NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování/NMMO328 Seminář k bakalářské práci

Vážení studenti a studentky, v příloze najdete předběžný rozvrh semináře NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování/NMMO328 Seminář k bakalářské práci. Jak pravděpodobně víte, studenti matematického modelování na semináři prezentují průběžné výsledky/zadání diplomových a bakalářských prací. MSc. studenti si formálně zapisují seminář NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování, BSc. studenti si formálně zapisují seminář NMMO328 Seminář k bakalářské …

Continue reading ‘Harmonogram prezentací na semináři NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování/NMMO328 Seminář k bakalářské práci’ »

Modelářská vánoční besídka 2023

Milí kolegové a přátelé matematického modelování, srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční besídku oboru matematického modelování ve velice předvánočním čase – ve středu 20. 12. 2022 v posluchárně K1 (Sokolovská 83) od 19 hodin. Můžete si zde pochutnat na guláši, drobném občerstvení nebo vínu a svařáku za doprovodu vánočních koled. Rádi bychom pozvali nejen studenty, …

Continue reading ‘Modelářská vánoční besídka 2023’ »

SVOČ 2023 — informace pro studenty MFF UK

Vážení studenti a studentky, pokud se chcete zúčastnit soutěže Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice (SVOČ), podívejte se prosíme na příslušnou fakultní stránku (https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~pick/svoc-2023.html) a řiďte se uvedenými pokyny.