Studentské fakultní granty

Přeposíláme oznámení o studentských fakultních grantech. Pokud máte o studentský fakultní grant zájem a hledáte vhodné téma, neváhejte se poptat u členů oddělení matematického modelování.

Vážené kolegyně a vážení kolegové

MFF UK vyhlašuje podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG). Tyto
granty jsou určeny pro bakalářské a magisterské studenty MFF UK a řídí se
podmínkami specifikovanými v Pravidlech pro přiznávání stipendií na MFF UK,
čl.5, odst. 2-12. Veškeré podrobnosti a instrukce ohledně SFG lze nalézt na
stránce

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty

Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG anebo se mohou přihlásit k návrhům
SFG, které vypisují pracoviště fakulty.

Pracovištím nabízíme možnost umístit vypisované projekty SFG na fakultní web

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty/temata-sfg

kde se s nimi zájemci mohou seznámit. Chcete-li této možnosti využít, pošlete
mailem Bc. Jiřímu Suchomelovi <Jiri.Suchomel@matfyz.cuni.cz> název vypsaného
projektu, pracoviště, jméno vedoucího projektu, jeho kontaktní údaje, případně
webový odkaz na stránku s podrobnostmi vypsaného projektu. Nabídku projektů lze
zveřejňovat průběžně až do termínu pro jejich odevzdání.

Informaci o nabízených tématech však můžete studentům zprostředkovat i jakýmkoli
jiným způsobem.

Žádosti o SFG budou moci studenti podávat v období od 15.4. do 15.5.2024, o
podrobnostech budou informováni mailem ze studijního oddělení.

Srdečně zdraví

Michal Kulich
proděkan pro studijní záležitosti MFF UK