SVOČ 2022 – informace pro studenty MFF UK

Byla vyhlášena Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice, která je organizována Českou matematickou společností. Podrobnosti ohledně tohoto ročníku soutěže najdete na zde, pokyny a informace pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty jsou dostupné na stránkách Luboše Picka. Studenti a studentky matematického modelování se soutěže typicky účastní v sekci (M8) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky. Byli bychom rádi, kdybyste se soutěže, pokud je to možné, zúčastnili.

Typická soutěžní práce by měla prezentovat vlastní výsledek autora a měla by být uceleným celkem. Práce muže být částí autorovy práce diplomové nebo i bakalářské s doporučeným rozsahem 20-30 stran.

V případě zájmu kontatujte koordinátora sekce M8 J. Hrona (hron@karlin.mff.cuni.cz)