12. kolo interní grantové soutěže Univerzity Karlovy

Vážení studenti, přeposíláme vám oznámení z Oddělení pro vědu a zahraniční styky. V případě, že se chcete grantové soutěže zúčastnit, kontaktujte prosím profesora Málka (malek@karlin.mff.cuni.cz).

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům
Studentům magisterského a doktorského studia

Sdělujeme Vám, že Opatřením rektora č. 23/2014, viz http://www.cuni.cz/UK-6157.html bylo vyhlášeno 12. kolo interní grantové soutěže Univerzity Karlovy – GA UK 2015.

Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs od 6. října 2014.

Uchazeče o projekty GA UK upozorňujeme na nutnost důkladně se před přípravou projektu seznámit s Opatřením rektora č. 34/2009, ve znění Opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013 a 22/2014.

Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na http://www.cuni.cz/UK-2446.html, http://www.mff.cuni.cz/veda/ a v příloze této zprávy.

Nejzazší TERMÍN pro předání návrhů NOVÝCH projektů NA FAKULTU je 11. listopad 2014. O účasti v soutěži je nutné předem informovat vedoucího příslušného pracoviště.

Nejzazší TERMÍN pro předání návrhů POKRAČUJÍCÍCH projektů NA FAKULTU je stanoven na 14. leden 2015.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení projektu je třeba vložit do aplikace nejpozději do 7. dubna 2015, avšak VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU je třeba provést nejpozději do 15. ledna 2015.

Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme neponechávat podání projektu či návrhu na pokračování na poslední minuty před vypršením termínu.

M. Stiborová