Aktualizace rozvrhu semináře “Vybrané problémy matematického modelování”

Rozvrh vystoupení na diplomovém semináři jsme upravili podle vašich požadavků, aktuální rozvrh je k nahlédnutí zde.