Jarníkovská přednáška

Matematicko-fyzikální fakulta vás zve na třináctou Jarníkovskou přednášku Ill-Posed Problems in Probability, kterou přednese prof. RNDr. Lev Klebanov, DrSc. (katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK) ve středu dne 1. října 2014 ve 14.00 hod. v posluchárně V. Jarníka (M1), děkanát MFF UK, 2. patro, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Pozvanka_Jarník_2014