Kalendář

V kalendáři jsou uvedeny některé semináře a události spjaté se studijním programem matematické modelování a s našimi výzkumnými projekty. Pokud chcete do do kalendáře přidat nějaký seminář či událost, napište Jaroslavu Hronovi (hron@karlin.mff.cuni.cz).

{events_calendar; header->left=’title’; header->center=’prev today next’; header->right=’month,basicWeek’; minTime=’8:00′; maxTime=’20:00′; weekends=false; linktopost=true; defaultView=’month’}