Kalendář

V kalendáři jsou uvedeny některé semináře a události spjaté se studijním programem matematické modelování a s našimi výzkumnými projekty. Pokud chcete do do kalendáře přidat nějaký seminář či událost, napište Jaroslavu Hronovi (hron@karlin.mff.cuni.cz).