Konference Modeling, analysis and computing in nonlinear partial differential equations

Mnoho členů oddělení matematického modelování pracuje na řešení projektu ERC-CZ Implicitly constituted material models: from theory through model reduction to efficient numerical methods. V posledním týdnu jsme v rámci projektu pořádali konferenci “Modeling, analysis and computing in nonlinear partial differential equations”. Za vydatné pomoci Vojtěcha Cimla a jeho spolupracovníků ze SlidesLive jsme pořídili záznam všech přednášek z konference a zpřístupnili jsme záznamy volně na internetu. Pokud se chcete na záznamy přednášek podívat, máte možnost. (V tuto chvíli je na internetu dostupná pouze část přednášek, zbylé přednášky jsou průběžně doplňovány.)