Matematické metody v mechanice pevných látek

Martin Kružík nabízí volitelnou přednášku “Matematické metody v mechanice pevných látek”, podrobnosti najdete v SIS. Sylabus přednášky je následující:

Budeme se zabývat matematickými problémy v teorii pružnosti. Budeme analyzovat slabou zdola polospojitost integrálních funkcionálů popisujících energii hyperelastického materiálu a hledat řešení úloh Signoriniho kontaktu, uzamykání materiálu a podobně. Dále budeme řešit úlohy pro moderní materiály, které nepřipouští existenci Sobolevovských řešení. To nás přivede na úlohy relaxace ve variačním počtu a ke studiu existence řešení v parametrizovaných mírách a podobně.

Přednáška začíná v druhém týdnu semestru!