Michal Pavelka a Martin Kružík získali granty GAČR

Michal Pavelka a Martin Kružík uspěli v soutěži Grantové agentury České republiky. Michal Pavelka bude v příštích třech letech řešitelem juniorského projektu “Víceškálová nerovnovážná termodynamika”, Martin Kružík bude v příštích třech letech řešitelem standardního projektu “Pokročilé matematické metody pro disipativní evoluční systémy”. Gratulujeme a těšíme se na výsledky!