Nové stránky matematického modelování

Pravděpodobně jste si povšimli, že stránky matematického modelování byly významně přepracovány. Stránky jsou nyní dvojjazyčné. Přidali jsme také stránku důkladně popisující nově akreditovaný studijní obor Matematické modelování ve fyzice a technice (Mathematical Modelling in Physics and Technology), na které byste měli najít veškeré informace o nových studijních plánech, požadavcích ke státní závěrečné zkoušce a podobně.

Pokud na stránkách narazíte na překlepy nebo na, dle vašeho názoru, zavádějící informace, dejte nám prosíme vědět, pokusíme se zjednat nápravu. Oceníme také jakékoliv poznámky a zpětnou vazbu ke stránkám. (Emaily směřujte na Vítka Průšu, prusv@karlin.mff.cuni.cz a Jaroslava Hrona, hron@karlin.mff.cuni.cz.)