Pracovní místo na projektu „Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici doktorand (případně postdoktorand) v probíhajícím projektu Urbi Pragensi („Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR).

• Předpokládaná doba trvání projektu je do června 2020.
• Úvazek na pozici je 0,5 a v případě vynikajících výsledků je možné jej rozšířit až na 1,0.
• Náplní práce bude vývoj a testování mikroměřítkových atmosférických modelů pro potřeby urbanistických studií, práce na systémech přípravy vstupů a práce na výstupních a prezentačních systémech. Součástí náplně bude i spolupráce na přípravě vědeckých výstupů (články, konferenční příspěvky), po domluvě je možné práci propojit s tématem na disertační práce.
• Podmínkou je základní znalost programování v prostředí Python, Fortran nebo C.
• Výhodou je zkušenost s výkonnými výpočetními systémy, s paralelním rozhraním MPI a operačním systémem Linux.
• Nabízíme práci v mezioborovém vědeckém týmu (MFF UK, ÚI AV ČR, ČHMÚ) s velmi dobrou možností dalšího odborného růstu. Mzdové podmínky dle vnitřního předpisu.

Podrobnější údaje je možno obdržet na e-mailové adrese: resler@cs.cas.cz (RNDr. Jaroslav Resler, Ph.D., řešitel projektu).

Přihlášky do konkurzu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem posílejte na e-mailovou adresu: ics@cs.cas.cz, případně na adresu Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8. Přihlášení uchazeči budou písemně vyrozuměni.