Povánoční besídka

Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční besídku oboru matematického modelování v netradičním povánočním čase – v pondělí 6. 1. 2020 v posluchárně K1 (Sokolovská 83) od 19:00 hodin. Můžete si zde pochutnat na guláši, chlebíčkách nebo svařáku za doprovodu vánočních koled. Rádi bychom pozvali nejen studenty, absolventy a pedagogy spojené s tímto oborem, ale i jejich …

Continue reading ‘Povánoční besídka’ »

Pracovní místo na projektu „Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici doktorand (případně postdoktorand) v probíhajícím projektu Urbi Pragensi („Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR). • Předpokládaná doba trvání projektu je do června 2020. • Úvazek na pozici …

Continue reading ‘Pracovní místo na projektu „Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“’ »

SNA 2019 (Seminář  numerické analýzy a zimní škola)

Podrobnosti o SNA 2019 (Seminář numerické analýzy a zimní škola) nyní najdete na aktualizované webové stránce: http://www.ugn.cas.cz/link/sna19 Důležitými termíny jsou kromě vlastního konání 21.-25.1.2019: 01.12.2018 Registrace s názvem příspěvku 20.12.2018 Zaslání rozšířených abstraktů do sborníku 15.01.2019 Zaplacení konferenčního poplatku 30.04.2019 Zaslání článku do speciálního čísla AM

Neformální zahájení semestru

Neformální zahájení semestru na oboru matematické modelování proběhne v pondělí 15. října od 19:00 v Restauraci Globus (Křižíkova 512/68, Praha 8-Karlín). Všichni příznivci matematického modelování a zejména studenti prvního ročníku navazujícího magistreského studia jsou srdečně zváni! V případě Vaší účasti prosíme o potvrzení a o nahlášení počtu osob (Karel Tůma, ktuma@karlin.mff.cuni.cz).