SNA 2019 (Seminář  numerické analýzy a zimní škola)

Podrobnosti o SNA 2019 (Seminář numerické analýzy a zimní škola) nyní najdete na aktualizované webové stránce: http://www.ugn.cas.cz/link/sna19

Důležitými termíny jsou kromě vlastního konání 21.-25.1.2019:

01.12.2018 Registrace s názvem příspěvku
20.12.2018 Zaslání rozšířených abstraktů do sborníku
15.01.2019 Zaplacení konferenčního poplatku
30.04.2019 Zaslání článku do speciálního čísla AM