Přednáška “GENERIC — nerovnovážná termodynamika”

Michal Pavelka povede v zimním semestru 2017-2018 přednášku GENERIC — nerovnovážná termodynamika. Přednáška je řazena jako volitelná na oboru matematické modelování. Anotace přednášky zní takto:

Hamiltonovy kanonické rovnice, Liouvilleova rovnice, Boltzmannova rovnice, hydrodynamika, teorie směsí, dynamika pevných látek, plasticita, viskoelasticita, chemické reakce, difuze, elektromagnetismus a řada dalších užitečných teorií jsou příklady teorie General Equation for Non-equilibrium Reversible-Irreversible Coupling (GENERIC), která kombinuje vratnou hamiltonovskou evoluci s nevratnou gradientní dynamikou. GENERIC, který během semestru prozkoumáme, je slibnou moderní podobou nerovnovážené termodynamiky.