Regularita řešení eliptických a parabolických rovnic v mechanice kontinua

Nadační fond na podporu vědy NEURON uděluje od roku 2010 granty podporující vědce působící v České republice. V roce 2012 byl juniorský grant udělen Miroslavu Bulíčkovi na výzkum v oblasti regularity řešení parciálních diferenciálních rovnic. Workshop Regularity theory for elliptic and parabolic systems and problems in continuum mechanics je organizován jako součást tohoto juniorského výzkumného projektu.

Workshop se koná v Telči od 1. do 3. května 2014, jako přednášející jsou pozváni:

Další informace o workshopu najdete na internetových stránkách workshopu.