Seminář Vybrané problémy matematického modelování

Vážení studenti a studentky,

v pondělí 22. února začne výuka v letním semestru 2015/2016, což znamená, že se opět začneme scházet na pravidelném semináři Vybrané problémy matematického modelování (NMMO564). Na semináři budete referovat o vašich diplomových pracích. (Studenti vyšších ročníků o dosažených výsledcích a studenti nižších ročníků o zadaní práce a plánovaném postupu řešení.) První seminář bude věnován zejména:

  • upřesnění rozvrhu semináře, zatím je k dispozici předběžný rozvrh;
  • přehledu zajímavých volitelných přednášek v letním semestru;
  • představení požadavků k státní závěrečné zkoušce;
  • požadavkům na zápis do doktorského studia matematického modelování;
  • diskusi o možnostech zapojení do projektů běžících na Matematickém ústavu.

Účast studentů navazujícího magisterského studia na pondělním semináři je nutná. Pokud ještě nemáte vybranou diplomovou práci, tak prosíme začněte jednat. (Doporučený termín pro zadání diplomové práce předepsaný harmonogramem studijního roku je 19. února 2016.) Pondělní seminář je vhodné místo k diskusi o výběru diplomové práce.

Znovu upozorňujeme, že v SIS je dostupný rozvrh na letní semestr 2015/2016, odkazy najdete níže:

Pokud se vám při sestavování individuálního rozvrhu překrývají předměty, dejte nám prosím co nejdříve vědět (Vít Průša, prusv@karlin.mff.cuni.cz). Vzniklé kolize se pokusíme vyřešit.

Termín pro odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek je 13. května 2016, letní termín státních závěrečných zkoušek je předběžně stanoven na 21. června 2016. Bylo by skvělé, kdyby se vám podařilo práci dokončit tak, abyste ji mohli poslat do Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice, tedy zhruba do poloviny dubna 2016.