Seminář “Vybrané problémy matematického modelování”

K dispozici je předběžný rozvrh prezentací na diplomovém semináři. Seminář “Vybrané problémy matematického modelování” je určen pro studenty prvního a druhého ročníku navazujícího magisterského studia a je “povinný” v tom smyslu, že neúčast na semináři znamená potíže se získáním zápočtu z předmětů Diplomová práce I, II a III. Očekávaná délka vystoupení je 30 minut (druhý a vyšší ročník) a 15 minut (první ročník). Pokud vám určený termín vystoupení na semináři nevyhovuje, pište na prusv@karlin.mff.cuni.cz (Vít Průša) a rozvrh upravíme.

Aktualizace (4. března 2014): Rozvrh vystoupení na diplomovém semináři jsme upravili podle vašich požadavků, aktuální rozvrh je k nahlédnutí zde.

Aktualizace (13. března 2014): Rozvrh vystoupení na diplomovém semináři jsme upravili podle vašich požadavků, aktuální rozvrh je k nahlédnutí zde.

Aktualizace (14. dubna 2014): Rozvrh vystoupení na diplomovém semináři jsme upravili podle vašich požadavků, aktuální rozvrh je k nahlédnutí zde.

Upozorňujeme všechny studeny 1. ročníku navazujícího magisterského studia, že do 21. února 2014 by dle harmonogramu akademického roku měli mít v SIS zapsáno a potvrzeno téma diplomové práce!

Termín odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek je 11. dubna 2014.