Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice (SVOČ 2014)

Česká matematická společnost ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností tento rok opět pořádá tradiční soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti. Termín pro podání přihlášek do soutěže je 26. dubna 2014, fakultní termín pro podání přihlášek je o měsíc dříve. Byli bychom velmi rádi kdybyste se do soutěže přihlásili s vaší diplomovou či baklářskou prací. Dotazy směřujte na Vítka Průšu (prusv@karlin.mff.cuni.cz).