Stipendia francouzské vlády

Přeposíláme zprávu z Oddělení pro vědu a zahraniční styky:

Vážení páni proděkani,
Vážení kolegové,

ráda bych přeposlala informaci od Francouzské velvyslanectví v ČR, které nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech:

– Přírodní vědy a vědy o Zemi
– Exaktní a inženýrské vědy
– Ekonomické a právní vědy
– Humanitní a společenské vědy
– Lékařství

Jedná se o – BGF 2017 – Doktorát pod dvojím vedením Program “Co-tutelle”
podrobnější informace naleznete:
http://www.ifp.cz/BGF-2017-PhD?var_mode=calcul

Rovněž je nabízena výzkumná stáž – BGF 2017 – Stáž pod Programem “Stage”
http://www.ifp.cz/BGF-2017-ST

Vlastní žádost o stipendium připravená podle pokynů uvedených v « Podmínkách žádosti o stipendium » (naleznete v odkazech) musí být doručena v jedné zásilce do 10. března 2017, 17:00 (datum doručení, nikoliv datum poštovního razítka) na adresu:

Zástupce atašé pro vědu a vysoké školy
Julie HALLAC
Francouzský institut v Praze
Vědecká a univerzitní sekce
Štěpánská 35 – PO BOX 850 – 111 21 PRAHA 1
Telefon: (+420) 221 40 10 03 – Fax: (+420) 221 40 10 54

Přihlášku v elektronické verzi musíte zaslat před datem uzávěrky na tuto adresu: ✉sciences.prague@gmail.com

Žadatelé o stipendium, kteří by rádi získali podrobnější informace, které nejsou uvedené v této informační brožuře, se mohou obrátit přímo na zástupce atašé pro vědu a vysoké školy, paní Julii HALLAC, julie.hallac@ifp.cz.

S pozdravem
Marcela Juriga

Marcela Juriga M.A.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
juriga@dekanat.mff.cuni.cz