Stipendia Universität Wien

Přeposíláme zprávu z oddělení pro zahraniční styky. Pokud byste o stipendium měli zájem, dejte nám prosím vědět. (Případně vám můžeme doporučit akademického partnera na rakouské straně.)

Přílohy: Information sheet, Call

Vážení

dovoluji si Vám předat nabídku z Univerzity Wien, která nabízí 5 jednoměsíčních stipendií pro mladé vědce (tj. pro PhD. studenty a post-doc pracovníky) na kalendářní rok 2017.

Stipendia jsou určena uchazečům ze všech oborů. Zájemci si musí svůj výzkumný pobyt dojednat předem s vídeňským akademickým partnerem, kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation

Akademický partner vystaví příslib přijetí (Acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s dalšími dokumenty: strukturovaným životopisem, seznamem publikací, stručnou bibliografií vztahující se k výzkumnému tématu, podrobným popisem výzkumného pobytu a jeho cíle a doporučujícím dopisem z UK.

Pobyty lze uskutečnit od 1. března do 1. listopadu 2017.

Podrobnosti naleznou uchazeči v přiloženém informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem.

Interní termín pro odevzdání přihlášky na OVZS je stanoven na

5. prosinec 2016.

Na OZV RUK proběhne výběr kandidátů a vybraným uchazečům budou zaslány akceptační dopisy.

Bližší informace naleznete v přílohách.

Bc. Kristýna Gáliková, DiS.