Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22

Fakulta vyhlašuje podzimní kolo studentských fakultních grantů. Termín pro podávání žádostí je 15. listopadu. Studenti, kteří by měli zájem a nemají vhodné téma, nechť se nám prosím ozvou (Vít Průša, prusv@karlin.mff.cuni.cz), s kolegy vám jistě nějaké vhodné téma najdeme. Podrobnosti k soutěži viz níže přiložený email proděkana pro studijní záležitosti.

Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22

Milé kolegyně a milí kolegové,

MFF UK vyhlašuje podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG). Tyto
granty jsou určeny pro bakalářské a magisterské studenty MFF UK ařídí se
podmínkami specifikovanými v Pravidlech pro přiznávání stipendií na MFF UK,
čl.5, odst. 2-12, viz

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/predpisy/pravidla-pro-priznavani-stipendii

Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG anebo se mohou přihlásit k
návrhům SFG, které vypisují pracoviště fakulty.

*Vypisování projektů na fakultních stránkách*

Pracovištím nabízíme možnost umístit vypisované projekty SFG na fakultní web

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty/

kde se s nimi zájemci mohou seznámit. Chcete-li této možnosti využít,
pošlete mailem Bc. Jiřímu Suchomelovi <Jiri.Suchomel@mff.cuni.cz> název
vypsaného projektu, pracoviště, jméno vedoucího projektu, jeho kontaktní údaje,
případně webový odkaz na stránku s podrobnostmi vypsaného projektu. Nabídku
projektů lze zveřejňovat průběžně až do termínu pro jejich odevzdání.

*Podávání žádostí o SFG*

Žádosti o přiznání SFG podávají studenti děkanovi prostřednictvím webového
formuláře umístěného na adrese [https://forms.office.com/r/2zwfyi4ASd].

Formulář vyžaduje přihlášení do prostředí Microsoft O365.V prvním kroku stačí
zadat jakoukoli adresu ve tvaru COKOLI@cuni.cz, ve druhém kroku budete
přesměrováni na přihlášení skrze univerzitní CAS. Do formuláře vyplníte
informace o sobě a o podávaném projektu a přiložíte vlastní text žádosti a
souhlas vedoucího pracoviště a vedoucího projektu. Odeslaný formulář už nelze
opravovat nebo odeslat znovu. V případě jakýchkoli potíží nebo dotazů ohledně
podávání žádostí o SFG se obracejte na paní Lucii Šimůnkovou ze Studijního
oddělení <simunkov@dekanat.mff.cuni.cz>.

Termín pro podávání žádostí o SFG v tomto podzimním kole je

*15. listopad 2021*.

Pozor: Termín je nutno dodržet, formulář nepovolí opožděné podání žádosti.


*Požadavky na žádost o SFG*

Žádost o SFG uchazeč vloží do webového formuláře elektronicky ve formátu PDF.
Žádost musí obsahovat:

a) název a konkrétní vymezení projektu,
b) současný stav řešení příslušné problematiky,
c) cíle SFG včetně časových údajů o jejich realizaci, datum ukončení SFG,
d) informaci o tom, kteří studenti se budou na řešení SFG podílet,
e) v případě podání projektu navazujícího na dříve řešený projekt: detailní
popis návaznosti a detailní vyznačení originálního přínosu aktuálního
návrhu.

Při přípravě žádosti věnujte prosím pozornost odstavcům 5a 6 čl. 5 výše
zmíněného stipendijního předpisu.

Uchazeč o grant dále do webového formuláře vloží souhlasné vyjádření vedoucího
pracoviště, na kterém bude SFG vypracováván, a učitele, kterýprojekt SFG
povede. Tato vyjádření mohou být v jednom nebo dvou samostatných pdf souborech
(nikoli jako součást samotné žádosti o SFG) s naskenovanými podpisy vedoucího
pracoviště a vedoucího projektu. Pokud je navrhovaný SFG v nějaké souvislosti s
bakalářskou či diplomovou prací uchazeče nebo s plněním dalších studijních
povinnosti předepsaných studijním plánem, je třeba ve vyjádřeních tuto
souvislost vyjasnit.

Se srdečným pozdravem,

Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Proděkan pro studijní záležitosti