Vybrané problémy matematického modelování — letní semestr 2021–2022

Seminář Vybrané problémy matematického modelování se bude konat ve středu od 14:00 v učebně K5. (Začínáme již tuto středu, to jest 16. února.) Zprávu prosíme šiřte dál, změna se v SIS projeví zanedlouho.

Připomínáme, že seminář Vybrané problémy matematického modelování považujeme za povinný pro všechny studenty magisterského studia. Během semináře studenti prezentují zadání diplomové práce (1. ročník) a výsledky získané při řešení diplomové práce (2. a vyšší ročník).

Seminář Vybrané problémy matematického modelování je spojen se seminářem Seminář k bakalářské práci, což je seminář pro studenty bakalářského studia jehož náplní jsou prezentace řešení bakalářských prací.

Rozvrh prezentací připravíme během našeho prvního setkání tak, aby vyhovoval všem zúčastněným.