Vyhlášení 17. kola interní soutěže GAUK 2020

Přeposíláme oznámení z Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům magisterského a doktorského studia

Dovoluji si Vám oznámit, že Opatřením rektora č. 24/2019 bylo vyhlášeno 17. kolo interní soutěže GAUK 2020.

Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z:

https://cuni.cz/UK-9291.html

Na této stránce najdete také veškerou dokumentaci, informace o soutěži a též často kladené otázky.

Aplikace se otevírá 7.10.2019.

Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na: https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/gauk-navod-2019.pdf a též na: https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů NOVÝCH projektů na fakultu je stanoven na:

 7.11.2019 do půlnoci.

Zároveň již nyní uvádím interní termín pro předání návrhů POKRAČUJÍCÍCH projektů na fakultu, a to 20. ledna 2020 a závěrečných zpráv 1. dubna 2020.

Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme neponechávat podání projektu či návrhu na pokračování na poslední chvíli před vypršením termínu, aplikace bývá zahlcena a nemusí se Vám podařit projekt podat včas.

Po uplynutí interního termínu se aplikace uzavře a již se do ní nedostanete!

Také si Vás dovoluji upozornit na seminář pro navrhovatele projektů GAUK, který se koná dne 4.10.2019 v době 10.00-12.00hod. v Modré posluchárně na rektorátu, Celetná ul. 20, č. dv. 140.

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=19958&lang=cz

A. Michálková
OVZS