Zápis předmětů pro akademický rok 2014/2015

Věnujte prosím pozornost úpravě pravidel zápisu předmětů, viz níže přiložený dokument.


Vážené studentky a vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit na pravidla zápisu předmětů vyučovaných na MFF UK v akademickém roce 2014/2015. U všech zapisovaných předmětů je povinný zápis do rozvrhu, tj. při zápisu předmětu je zapotřebí si vybrat konkrétní paralelku přednášky a skupinu cvičení, na kterou se zapíšete. Tuto volbu je možno v období určeném pro zápis ještě změnit. Zápis do rozvrhu bude probíhat podle stejného harmonogramu, jako zápis předmětů.

Dále upozorňujeme, že na MFF UK je zaveden dvoufázový zápis předmětů. V první fázi zápisu se mohou studenti zapisovat pouze na ty paralelky a cvičení, které jsou pro ně primárně určené (stanovením oboru, ročníku, kroužku v prvním ročníku), případně na ty, na něž zápis není takto omezen. Ve druhé fázi se mohou zapsat i všichni ostatní studenti UK až do naplnění kapacity paralelky či cvičení. První fáze zápisu začíná dva týdny před začátkem semestru, tj. ve stejném okamžiku, kdy bude zveřejněn předběžný rozvrh. Přechod z první na druhou fázi zápisu proběhne se začátkem semestru.

S případnými dotazy a připomínkami týkajícími se pravidel zápisu se můžete obracet na adresu sis-adm@karlov.mff.cuni.cz

Věříme, že tato pravidla učiní Váš zápis předmětů přehlednější a že je přijmete s pochopením.

S pozdravem a s přáním úspěšného studia,

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. – proděkan pro koncepci studia
doc. RNDr. Frantisek Chmelik, CSc. – proděkan pro studijní záležitosti