Zápis předmětů

V souvislosti s přechodem na novou akreditaci jsme byli upozorněni na tři nesrovnalosti ve studijních plánech.

  1. Předmět NMNM931 Analýza maticových výpočtů 1 (M) je ve studijním plánu S (zahájení studia do roku 2012) uveden jako povinný.
  2. Absolventi předmětu NDIR051 Diferenciální rovnice pro pokročilé (vyučováno v roce 2012/2013, Málek, Feireisl) si v tomto akademickém roce nemohou z důvodu neslučitelnosti zapsat předmět NMMA531 Parciální diferenciální rovnice 3 (Milota).
  3. Sylabus předmětu NMMA401 Funkcionální analýza I (Zelený) nově nepokrývá teorii distribucí, což je látka požadovaná ke Státní závěrečné zkoušce. Studenti, kteří zahájili NMgr. studium v roce 2012 a neabsolvovali nově zavedený předmět NMMA334 Úvod do parciálních diferenciálních rovnic (Knobloch) se tedy v rámci povinných a povinně volitelných předmětu nesetkají s teorií distribucí. Nově zavedená přednáška Funkcionální analýza I je rovněž rozsáhlejší a náročnější než její dříve vyučovaná varianta.

Nesrovnalosti jsou řešeny takto:

  1. Studijní oddělení bylo v pátek 11. října informováno o chybě ve studijních plánech. Předmět NMNM931 Analýza maticových výpočtů 1 (M) skutečně není povinný a studijní oddělení by s ním tak mělo nakládat.
  2. Předměty zůstávají záměnné z pohledu požadavků na studium, ruší se však neslučitelnost obou předmětů z pohledu zápisu. Studijní oddělení bylo ve čtvrtek 10. října požádáno o příslušnou změnu v SIS.
  3. Nová varianta předmětu Funkcionální analýza I je skutečně náročnější něž dříve vyučovaná varianta tohoto předmětu. Je to záměr a je to v pořádku. Připomínáme, že předmět je povinný pouze pro studenty na programu matematika a pro studenty na programu fyzika je pouze volitelný.

    Pokud jse zahájili NMgr. studium v roce 2012/2013, pak se s teoriií distribucí v rámci povinných a povinně volitelných předmětů bohužel skutečně nesetkáte. Znalost teorie distribucí se pro účely Státní závěrečné zkoušky předpokládá například na úrovni příslušných partií v knize P. Čihák a kol.: Matematická analýza pro fyziky (V), Matfyzpress, Praha, 2001. Myslíme si, že teorii distribucí si lze (na této úrovni) bez větších potíží doplnit samostudiem. Případně můžete navštívit část nějaké přednášky, kde se distribuce probírají (například NMAF063 Matematika pro fyziky III). Za tuto drobnou nesrovnalost v návaznosti starých a nových studijních plánů se omlouváme.