Cena Josepha Fouriera 2017

Vážení,

dovolte mi upozornit na Cenu Josepha Fouriera 2017.

Společnost BULL, Atos IT Solutions a Francouzské velvyslanectví v České republice se rozhodly zavést vědecké ceny pro české studenty doktorského studia a ocenit je za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tématické oblasti.

Jméno vybraného kandidáta nahlaste vědeckému oddělení francouzského velvyslanectví V České republice nejpozději do 17. března 2017.

Kandidát musí splňovat následující kriteria:

– jeho/její PhD výzkum odpovídá tématické oblasti
– musí být české nebo slovenské národnosti
– do věku 30 let
– mít dokončeno magisterské vzdělání a být držitelem akademického
titulu jako Ing., Mgr., MUDr., MVDr., RNDr.
– být přihlášen k doktorskému studiu
– mít vědecký článek publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném mezinárodním časopise

Výherci obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře do Francie.

1. místo: 60,000 CZK + 2 měsíční stáž ve Francii
2. místo: 40,000 CZK + 2 měsíční stáž ve Francii
3. místo: 25,000 CZK

Slavnostní předání „Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy 2017“ se uskuteční dne 16. června 2017 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Podrobnější informace naleznete na webu: http://www.ifp.cz/Cena-Josepha-Fouriera-2017 případně kontaktujte paní Julii Hallac na julie.hallac@ifp.cz.

S pozdravem
Marcela Juriga


Marcela Juriga M.A.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
juriga@dekanat.mff.cuni.cz