Diplomový seminář — poznámky

Připomínáme dohodu ohledně začátku diplomového semináře. Od 18. dubna bude diplomový seminář začínat v 17:00. (Pokud se předcházející seminář z mechaniky kontinua protáhne přes 17:00, začněme okamžitě po konci semináře z mechaniky kontinua.)

Pokud se již připravujete na státní závěrečnou zkoušku a není vám jasné, co přesně se rozumí pod jednotlivými hesly v seznamu témat k státní závěrečné zkoušce, pokuste se vaše otázky přesně zformulovat a předat nám je na diplomovém semináři 18. dubna. Během některého z následujících diplomových seminářů vám na dotazy odpovíme.