Externí spolupracovník pro zajištění prací na úpravách a rozšíření imisního modelu ATEM

Vážení kolegové a kolegyně,

přeposíláme email s poptávkou po spoluprácí na úpravách a rozšíření imisního modelu. V případě zájmu prosíme pište přímo na níže uvedenou emailovou adresu. (A nám prosíme dejte také vědět, ať víme, co se na matematickém modelování děje.)

Vít Průša

Firma ATEM – Ateliér ekologických modelů hledá externího spolupracovníka pro zajištění prací na úpravách a rozšíření Imisního modelu ATEM (popis modelu viz http://atem.cz/atem.php). Jedná se o numerický model, programový kód je napsán v C++.

Cílem úprav je zejména zapracování nových algoritmů, v modelu dosud neobsažených (cca dvou), a dále dílčí modifikace některých výpočetních postupů (cca 4). V rámci firmy jsme schopni nadefinovat, co by se mělo v modelu změnit a jakým způsobem a v kooperaci připravit metodickou část po stránce problematiky rozptylu znečištění, ale nejsme s to myšlenku převést do matematického modelu a už vůbec ne do programu. Toto by tedy bylo hlavním předmětem práce, která by kromě toho zahrnovala i spolupráci na průvodní zprávě a asi i na článku.

Práce by tedy zahrnovaly:
– spolupráci na metodické přípravě,
– vytvoření vlastního výpočetního postupu / segmentu matematického modelu,
– převedení do programového kódu v C++,
– zapracování do zdrojového kódu modelu, odladění,
– spolupráci na průvodní zprávě, případně na článku.

Pro testování modelu, zpracování dat apod. budou zajištěny další síly.

V souhrnu odhadujeme objem prací nejméně na “vyšší desítky” hodin, přičemž celá akce musí být nepřekročitelně dokončena do poloviny prosince. Není ale podmínkou, aby celý rozsah řešení pokryl jeden člověk; může se jednat např. o spolupracující dvojici “matematik + programátor C++”.

V případě zájmu mne prosím kontaktujte e-mailem (karel@atem.cz).

S pozdravem

Jan Karel
ATEM – Ateliér ekologických modelů s.r.o.