Informace o soutěži SVOČ 2024 v matematice a informatice

Informace k soutěži SVOČ pro studenty MFF UK najdete na stránce fakultního koordinátora Luboše Picka. Finálové kolo soutěže proběhne tento rok na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byli bychom rádi, aby se studenti matematického modelování soutěže, pokud to bude možné, zúčastnili s jejich bakalářskými/magisterskými pracemi či jinými díly.