Harmonogram prezentací na semináři NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování/NMMO328 Seminář k bakalářské práci

Vážení studenti a studentky,

v příloze najdete předběžný rozvrh semináře NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování/NMMO328 Seminář k bakalářské práci. Jak pravděpodobně víte, studenti matematického modelování na semináři prezentují průběžné výsledky/zadání diplomových a bakalářských prací. MSc. studenti si formálně zapisují seminář NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování, BSc. studenti si formálně zapisují seminář NMMO328 Seminář k bakalářské práci, prakticky se však jedná o tentýž seminář, který je v tomot roce rozvržen na středu 12:20 – 13:50 do učebny K5 (Karlín). Seminář je povinný v tom smyslu, že jej obvykle vyžadujeme jako podmínku k získání zápočtu z přemětů Diplomová práce 1/2/3 a Bakalářská práce — hlavně se ale samozřejmě chceme potěšit vašimi výsledky. Seminář si nezapomeňte zapsat v SIS.

Pokyny ohledně délky prezentací a podobně najdete v přiloženém dokumentu. Harmonogram je předběžný a očekáváme, že se bude měnit. Pokud chcte vaši prezentaci přesunout na jiný termín, domluvte se s konkrétním člověkem na výměně, nám stačí znát pouze výsledek vaší dohody (zaslat emailem na prusv@karlin.mff.cuni.cz, Vít Průša), do procesu vyjednávání bychom neradi vstupovali.

Harmonogram je sestaven podle aktuálních dat v SIS. Pokud máte zadanou diplomovou/bakalářskou práci a práce není v SIS vidět, upozorněte prosím vedoucí/vedoucího práce ať zjedná nápravu.

Za organizátory semináře,

Vít Průša