Počítačové modelování vnitřního ucha

Profesor Jungwirth nabízí zainteresovaným studentům zábavný projekt, týkající se vytváření počítačového
modelu procesu slyšení ve vnitřním uchu. Ve spolupráci s rakouskou firmou Medel, která vyrábí kochleární implantáty, vyvíjíme matlabový model lineárních elektrických obvodů, který popisuje vznik sluchového vjemu a jeho přenos do mozku.

tema_diplomka_Jungwirth_modelovani_ucha