Rozvrh prvního ročníku NMgr. studia (studijní program fyzika)

V aktuálním rozvrhu pro první ročník navazujícího magisterského studia na oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice (viz přiložený dokument modelovani-fyzika) se překrývají povinné předměty Metoda konečných prvků I a Úvod do funkcionální analýzy a dále povinné předměty Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic a Analýza maticových výpočtů. O tomto problému víme a řešíme ho. Nebojte se, zmíněným předmětům neuniknete.

Aktualizace (25. září): Rozvrh by opraven, viz rozvrh 1. ročníku navazujícího magisterského studia Matematické a počítačové modelování ve fyzice v SIS.