Vyhlášení 13. kola GAUK

Milí kolegové a kolegyně, přeposíláme zprávu z oddělení pro vědu a zahraniční styky ohledně vyhlášení 13. kola grantové soutěže GAUK.

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům magisterského a doktorského studia

Sdělujeme Vám, že Opatřením rektora č. 36/2015 viz
http://www.cuni.cz/UK-6870.html
bylo vyhlášeno 13. kolo interní grantové soutěže Univerzity Karlovy – GA UK 2016.

Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ
ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z
http://www.cuni.cz/UK-33.html

Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na
http://www.cuni.cz/UK-2446.html nebo na http://www.mff.cuni.cz/veda/.

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů NOVÝCH projektů na fakultu
je stanoven na 12. listopad 2015.

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů POKRAČUJÍCÍCH projektů na
fakultu je stanoven na 14. leden 2016.

Pro úplnost uvádíme, že ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení projektu bude třeba
vložit do aplikace nejpozději do 31. března 2016.

Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme neponechávat
podání projektu či návrhu na pokračování na poslední minuty před
vypršením termínu.

M. Stiborová, A. Michálková
OVZS