Seznam požadavků k státní závěrečné zkoušce (NMgr. studium)

Na stránku věnovanou studiu přibyl podrobný rozpis otázek pro ústní část státní závěrečné zkoušky na oboru Matematické modelování ve fyzice a technice. (Rozpis se týká studentů navazujícího magisterského studia, kteří zahájili studium v akademickém roce roce 2013/2014, pro studenty, kteří studují podle “starých” studijních plánů samozřejmě zůstávají v platnosti “staré” požadavky, které najdete na internetových stránkách fakulty.)

Rozpis otázek je dostupný i na internetových stránkách garanta studijního programu matematika.