Termín pro odevzdání diplomových prací a podzimní termín státních závěrečných zkoušek

Podzimní termín státní závěrečné zkoušky je 11. září, viz oznámení na internetových stránkách fakulty. Termín odvezdání diplomových prací je 31. července 2014, viz harmonogram akadamického roku.

Ještě než začnete diplomovou práci sepisovat, přečtěte si prosím poznámky dostupné na stránce How to write a thesis.