Úprava rozvrhu diplomového semináře (Vybrané problémy matematického modelování – NMMO564)

Aktuální upravený rozvrh diplomového semináře (Vybrané problémy matematického modelování – NMMO564) je k dispozici zde zde zde.

Seminář “Vybrané problémy matematického modelování” se dle naší dohody nekoná v pondělí 7. května.

Seminář “Vybrané problémy matematického modelování” se v pondělí 30. dubna koná v seminární místnosti Matematického ústavu Univerzity Karlovy. (Stejná místnost jako posledně.) Důvodem je (opět) nefunkční projektor v K2.

Seminář “Vybrané problémy matematického modelování” se v pondělí 16. dubna koná v seminární místnosti Matematického ústavu Univerzity Karlovy. (Stejná místnost jako posledně.) Důvodem je nefunkční projektor v K2.