Výběrová přednáška Bifurkační analýza dynamických systémů

Vladimír Janovský nabízí všem zájemcům nejen z řad studentů matematického modelování výběrovou přednášku Bifurkační analýza dynamických systémů. Podrobnosti najdete v přiloženém letáčku nebo v SIS.